AVC MULTIMEDIA
Notebooki Komputery Podzespoły PC Gry i konsole Telefony i GPS Foto RTV AGD Oświetlenie Biuro Dla dzieci

Serwis
Zdalny serwis
Serwis laptopów
Urządzenia fiskalne
Drukarki fiskalne
Kasy fiskalne
Akcesoria
Oprogramowanie WAPRO
Analizy wielowymiarowe
Fakturowanie
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Księga podatkowa
Sklep internetowy
Sprzedaż i magazyn
Sprzedaż mobilna
Środki trwałe
Zarządzanie relacjami z klientami
Cennik
Kontakt

 :. tel:25 644 38 27
 :. tel:25 633 21 67

 :. kom:  501 290 367

 :. GG: 5269165 

:. avc@avc.siedlce.pl
:. handlowcy@avc.siedlce.pl
:. serwis@avc.siedlce.pl

Sklep czynny w godzinach
pn. - pt.: 9-18 
w soboty: 9-14

Nasz adres:
PHU AVC MULTIMEDIA
Wiesław Krasuski
ul. Młynarska 15 Ip.
 08-110 Siedlce


Analizy wielowymiarowe - WF-Analizy PRESTIŻ

Aktualna wersja: 7.80.0 »

 
Licencja Zakres licencji Cena*
BIZNES pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) 1090,-
BIZNES/STANOWISKO** dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES 590,-
PRESTIŻ pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) 1990,-
PRESTIŻ/STANOWISKO** dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ 990,-

WF-Analizy dla Windows to program umożliwiający tworzenie wszechstronnych, szybkich i dynamicznych analizw postaci zestawień tabelarycznych oraz czytelnych wykresów. Program jest uzupełnieniem funkcjonalnym pozostałych aplikacji systemu zarządzania firmą Asseco WAPRO. Przeznaczony jest do analizowania danych zgromadzonych w bazach poszczególnych aplikacji systemu. Analizy mogą być przeprowadzane na podstawiedanych handlowych i finansowych firmy, umożliwiając tym samym przeprowadzanie kompleksowych analiz w jednym miejscu. 

Program bazuje na aktualnych zestawach danych zgromadzonych przez pozostałe aplikacje systemu jednak przetwarza je w odmienny sposób umożliwiając tym samym ich analizę pod zupełnie innym kątem i w niedostępny w tych aplikacjach sposób. 

Pozostałe programy systemu Asseco WAPRO wyposażone są w bardzo dużą ilość wydruków operacyjnych, zestawień i rejestrów koniecznych w pracy użytkowników tych programów, jednak żaden z nich nie posiada narzędzi potrzebnych do wykonania przekrojowych analiz, porównywania wyników w różnych okresach, mechanizmów umożliwiających obserwację zmian procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, które są wymagane w procesach zarządzania firmą. Do tego celu przeznaczony jest program WF-Analizy. 

Posiada on jeszcze jedną ważną przewagę w możliwościach analitycznych w porównaniu z pozostałymi aplikacjami systemu Asseco WAPRO. Nie wymaga wykonania wielu wydruków i ich żmudnej analizy w celu znalezienia odpowiedzi na postawione pytanie. W programie WF-Analizy analiza przeprowadzana jest dynamicznie na wybranym zestawie danych, a wyniki prezentowane są natychmiast na intuicyjnych wykresach. Wystarczy zdefiniować zakres danych oraz przekroje, jakie są wymagane w celu przeanalizowania problemu. Na tej podstawie system tworzy wielowymiarowe struktury OLAP, w których dane zostaną wstępne przetworzone w celu przygotowania ich do dalszego wykorzystania w analizie. 

Zakładając na przykład, że naszym zadaniem jest bieżąca kontrola poziomu sprzedaży towarów handlowych, wystarczy wybrać właściwą, utworzoną w programie analizę i rozpocząć analizowanie danych. Po wczytaniu aktualnych danych, w jednym procesie analitycznym, wykorzystując dostępne w programie narzędzia można na przykład:

 • Przeanalizować ogólny poziom sprzedaży / zyskowności / rentowności sprzedaży towarów handlowych. Czy utrzymuje się na założonym poziomie, rośnie lub spada. Czy przy założonej marży utrzymywana jest założona rentowność sprzedaży;
 • W przypadku zaobserwowania niekorzystnych zmian, po przegrupowaniu danych można znaleźć kategorię lub poszczególne pozycje asortymentowe, które są odpowiedzialne za dany wynik;
 • Porównać sprzedaż z analogicznym okresem lat poprzednich i przeanalizować sezonowość sprzedaży;
 • Określić moment, od którego rozpoczął się ten niekorzystny trend, być może spadek sprzedaży wiąże się z zmianą ceny sprzedaży (marży) lub innych czynników związanych z polityką sprzedaży;
 • Jeżeli zmiana nie wynika z sezonowości sprzedaży lub zmiany polityki sprzedaży, w wyniku kolejnych przegrupowań danych można na przykład przeanalizować osiągane wyniki przez poszczególnych handlowców lub sprzedaż w podziale na odbiorców;
 • I tak dalej, aż do znalezienia przyczyny zaobserwowanych w pierwszym punkcie zmian.

W czasie każdej zmiany konfiguracji wyniki są natychmiast, dynamicznie prezentowane na ekranie a poszczególne etapy analizy mogą być wydrukowane. 

W podobny sposób można oczywiście analizować wszystkie inne zadania, procesy zachodzące w firmie czy pojawiające się problemy. 

Program WF-Analizy jest niezastąpionym narzędziem w systemie Asseco WAPRO do przeprowadzania analiz „business intelligence”. 

W celu ułatwienia rozpoczęcia pracy z programem, zaraz po zainstalowaniu wyposażony jest on w zestaw predefiniowanych analiz, które zaprojektowano w ten sposób, aby dostępny zestaw obejmował swoim zakresem najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw handlowo - usługowych. Predefiniowane analizy są gotowe do użycia natychmiast po uruchomieniu programu, można je ewentualnie edytować, przystosowując do własnych wymagań. 

W programie można również tworzyć zupełnie nowe analizy oparte o własne projekty. Program WF-Analizy dla Windows wyposażony jest w intuicyjny kreatory analiz, który krok po kroku prowadzi użytkownika programu przez każdy etap tworzenia nowej analizy.

Prezentacja danych

Prezentację danych umożliwia wewnętrzna przeglądarka danych wyposażona we własny kreator wykresów. Posiada ona liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące wskazane informacje, które sąniedostępne w innych aplikacjach systemu Asseco WAPRO. 

Dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych lub wykresów, co zapewnia czytelność prezentacji. WF-Analizy dostarczają szerokie możliwości konfiguracji, zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji, zmiany hierarchii poszczególnych wymiarów, zmiany interwałów czasowych w jakich dane są sumowane, umożliwiają porównania danych w okresach i inne. Większość zmian konfiguracyjnych w dedykowanej przeglądarce odbywa się przy pomocy myszy, na zasadzie „złap i upuść”. 

Użytkownik na każdym etapie ma szerokie możliwości konfiguracyjne, zmiany układu prezentowanych danych. Dzięki temu te same dane mogą być w wygodny sposób wszechstronnie przeanalizowane. Po zmianie jakichkolwiek ustawień, wynik jest natychmiast widoczny na ekranie monitora.

Wsparcie dla kadry menedżerskiej, osób odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę działania firmy oraz planowanie

System ma za zadanie wspomóc kadrę menadżerską i kierowniczą przedsiębiorstwa w zarządzaniu nim poprzez kontrolę zachodzących w przedsiębiorstwie procesów a także planowanie przyszłych działań na podstawie analizy danych historycznych (analiz trendów). 

System generuje czytelne raporty z przeprowadzonych analiz, które umożliwiają precyzyjną kontrolę m.in. kondycji finansowej firmy, badanie rentowności sprzedaży poszczególnych towarów, kategorii asortymentowych, według klientów czy handlowców, za dowolne okresy, w dowolnie wybranych interwałach czasowych. 

Program umożliwia przeprowadzanie odpowiednich analiz na każdym stopniu zarządzania firmą, od zbiorczych zestawień wymaganych na najwyższym stopniu zarządzania przedsiębiorstwem do bardzo szczegółowych wymaganych np. na stanowiskach dyrektorów / kierowników działów sprzedaży i podobnych. 

W biurach rachunkowych, które poza standardową obsługą, świadczą swoim klientom dodatkowe usługi polegające na raportowaniu wyników firmy w postaci zbiorczych zestawień i wykresów, analizie kosztów, program WF-Analizy jest znakomitym narzędziem do wykonania tego typu usług. 

Zakres możliwości programu WF-Analizy najlepiej widoczny jest na wykazie podstawowych funkcjonalności programu. 

Sposób prezentacji danych i ich przetwarzania, umożliwia stałe śledzenie procesów zachodzących w firmie, możliwość analizy pojawiających się problemów, co daje kadrze menadżerskiej i kierowniczej pełny, szczegółowy obraz funkcjonowania firmy oraz umożliwia podejmowanie właściwych decyzji.

Korzyści z użytkowania programu WF-Analizy

 • Dostęp do danych handlowych i finansowych oraz kosztów firmy w jednej aplikacji
 • Analizy wykonywane bezpośrednio w bazach źródłowych, bez konieczności czasochłonnego importowania danych
 • Atrakcyjna i czytelna forma prezentacji wyników analiz w postaci wykresów
 • Niedostępna w innych aplikacjach Asseco WAPRO możliwość agregacji danych
 • Możliwość dynamicznej zmiany zakresu, interwałów czasowych analizowanych danych, układu i szczegółowości prezentowanych informacji
 • Bogaty zestaw narzędzi analitycznych pozwalających na analizę i prezentację danych w różnych przekrojach
 • Możliwość prognozowania trendów sprzedaży, zmian kosztów i zysków dla grup i pozycji asortymentowych w oparciu o analizę danych historycznych
 • Łatwość ciągłego śledzenia podstawowych wskaźników wyliczanych na podstawie aktualnych danych
 • Lepsza kontrola stanu firmy dzięki szybkim odpowiedziom na zadane pytanie i odpowiednio przygotowanemu zestawowi analiz
 • Bogaty pakiet predefiniowanych analiz oraz przystępne kreatory, prezentacja danych w postaci czytelnych i elastycznych tabel przestawnych i różnych typów wykresów
 • Wsparcie merytoryczne w postaci przykładów, pozwalające na używanie produktu nawet przez osoby, które nie maja doświadczenia w zarządzaniu
 • Możliwość definiowania własnych analiz w oparciu o stworzone własne widoki SQL

WF-Analizy - Współpraca

Zakres integracji programu WF-Analizy

WF-Analizy - wymagania sprzętowe

Instalacja jednostanowiskowa

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 1 GB RAM (2 GB RAM dla Windows Vista lub Windows 7),
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna SVGA,
 • Windows XP SP 3/Vista/Windows 7,
 • Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy w wariancie Express Edition.
 • Microsoft SQL Server 2005 Adomd (instalator w przypadku braku wykrycia komponentu dokona jego instalacji)
 • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services OleDB provider (instalator w przypadku braku wykrycia komponentu dokona jego instalacji)
 • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Instalacja wielostanowiskowa

Serwer:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 4 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna SVGA,
 • Windows 2008 Server,

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
 • 512 MB RAM (1024 MB RAM dla Windows Vista lub Windows 7),
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • karta graficzna SVGA,
 • Windows XP SP3/Vista/Windows 7.
 • Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy.
 • Microsoft SQL Server 2005 Adomd (instalator w przypadku braku wykrycia komponentu dokona jego instalacji)
 • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services OleDB provider (instalator w przypadku braku wykrycia komponentu dokona jego instalacji)
 • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

Praca w sieciach:

 • Windows 2003/XP SP3/Vista/Windows 7

Pozostałe wymagania

 

 • Wymaga dostępu do bazy danych programu: WF-FaKir dla Windows / WF-Mag dla Windows / WF-KaPeR dla Windows / WF-GANG dla Windows / WF-bEST dla Windows
 • Do użytkowania programu na komputerach z systemem Windows Vista lub Windows 7 wymagane jest posiadanie silnika bazy danych w wersji minimum Microsoft SQL Server 2005.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.